Ulf Risberg, född 1949.

Har postadress Grängesberg, men bor i nordligaste Örebro län några km söder om länsgränsen till Dalarna.

Mitt intresse för natur och fotografering väcktes redan som barn och jag byggde

min första orrkoja redan i 13- årsåldern.

Började fotografera med systemkamera 1967. Från början var inriktningen huvudsakligen fågelbilder, men efter att

jag 1981 blev invald i Föreningen Naturfotograferna/N ,så breddades motivvalet betydligt, men dokumentära

bilder av allt från småkryp till älgar utgör  fortfarande stommen i bildskörden.I och med medlemskap i Naturfotograferna så blev jag också ansluten till

Naturfotografernas Bildbyrå vilken nu är uppköpt av IBL Bildbyrå


Har aldrig varit särskilt intresserad av sällsyntheter utan vill helst jobba med fåglar och djur som man kan få någon form av relation till. Det är alltid trevligt om man kan ha ömsesidig nytta av samvaron d.v.s. de får mat eller husrum och jag får bilderna. Har hittills inte hyrt in mig i andras gömslen, vilket numera är vanligt, utan jag vill helst göra hela jobbet själv.

Förberedelserna är ju oftast roligast. Det kan ju förstås inte uteslutas att man någon gång i framtiden kommer att utnyttja möjligheten att t.ex. fotografera björnar från ett finskt gömsle.


Det går naturligtvis bra att vända sig direkt till mig vid behov av bilder.

I galleriet visas ett litet urval av mitt stora bildarkiv.

Jag är momsregistrerad och innehar F - skattsedel.


Om du har en förfrågan kontakta mig via:

E-post  ulf.risberg@telia.com eller

telefon: 070 3681145